O fundacji


Patron

 

Naszym Patronem jest Św. Jan z Aleksandrii, żyjący w VII wieku n.e. Św. Jan pochodził z wybitnej  rodziny cypryjskiej. Po stracie  żony i dzieci podczas zarazy, rozdał swój majątek ubogim i został pustelnikiem. Pomimo, że był człowiekiem świeckim został wybrany na Patriarchę Alexandrii. Swoje życie poświęcił ubogim, chorym i bezdomnym. Ze względu na swoje oddanie potrzebującym uzyskał  przydomek Św. Jana Jałmużnika oraz został patronem ubogich  i tych, którzy im służą.

 
 
 

Statut

 

Fundacja św. Jana Jerozolimskiego jest organizacją katolicką utworzoną w 1990 roku dla rozwoju dzieł maltańskich w Polsce. Prowadzimy Klub Seniora. Raz w roku organizujemy pielgrzymkę dla osób niepełnosprawnych do Lourdes. Wydajemy gorące posiłki potrzebującym. Przez 25 lat prowadziliśmy dwa dzienne domy dla dzieci i młodzieży. Od 2016 roku naszym priorytetem stała się działalność na rzecz seniorów. 

 
 
 

Rada i Zarząd

 

Rada Fundacji

 • Tessa Capponi – Borawska – Prezydent Rady
 • Jerzy Baehr
 • Maxymilian Bylicki
 • Gabriela Bogusławska
 •  Jan Rościszewski
 • Marcin Świerad
 • Maria Helena Zamoyska
 • Adam Zamoyski

 
Zarząd Fundacji

 • Anna Andrzejewska – Dyrektor Fundacji
 • Henryk Grocholski – Prezes Zarządu
 • Zofia Bocheńska
 • Zofia Tarnowska-Kornicka
 • Maria Belina Brzozowska

 
 
 

Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji są publicznie dostępne na stronie Narodowego Instytutu Wolności (zakładka OPP-sprawozdania OPP)

 
 
 

Historia

 

Źródła Fundacji sięgają wczesnych lat 1980 w Londynie. Fundatorem i założycielem był śp. profesor Andrzej Ciechanowiecki. Jako cel postawił sobie pomaganie Polakom znajdującym się w potrzebie w Polsce i na emigracji oraz wspieranie członków Zakonu Maltańskiego w Polsce. Pierwszym krokiem był zakup i prowadzenie Hospicjum dla starszych i samotnych osób w Londynie. W działalność fundacji zaangażowani byli, razem z Profesorem Andrzejem Ciechanowieckim, śp. Rafał Smorczewski i Adam Zamoyski, który jeździł do Polski z transportami leków dla szpitali.  Większość środków pochodziła z osobistej hojności Fundatora.

Pierwszą większą inicjatywą na terenie Polski było stworzenie razem z oo. Kamilianami domu dla osób chorych na AIDS. Wiedza na temat AIDS była bardzo skąpa i wiele osób bało się kontaktów z chorymi.  W końcu lat 80-tych, Adam Zamoyski prowadził pierwszą Pielgrzymkę do Lourdes chorych i niepełnosprawnych Polaków z Anglii. Opiekunami byli także Polacy z Anglii i Francji. Pierwsze pielgrzymki odbyły się dzięki wsparciu i pomocy Związku Brytyjskich Kawalerów Maltańskich. Pielgrzymka jest organizowana do dziś przez naszą Fundację. Od roku 1992 w Londynie aktywna grupa 9 osób stale pomagała potrzebującym. Część odwiedzała regularnie osoby chore i stare, żyjące samotnie, a część odwiedzała Polaków znajdujących się w 4 więzieniach londyńskich.
W chwili, kiedy sytuacja na to pozwoliła, zdecydowano się przenieść działalność do Polski, zakładając Fundację Świętego Jana Jerozolimskiego w Warszawie. Sprzedano Hospicjum w Londynie i fundusze zostały przeniesione do Polski. Kluczowe w Polsce były dwie osoby: Mikołaj Radziwiłł i Anna Branicka-Wolska którzy zajęli się rejestracją nowej Fundacji i szukaniem nieruchomości w Warszawie. Fundacja została zarejestrowana dnia 7 lipca 1990 r., stając się pierwszą organizacją związaną z Zakonem Kawalerów Maltańskich na ziemiach polskich po upadku komunizmu. Jej Fundatorem był Adam Zamoyski. W Radzie nowej Fundacji zasiedli: Andrzej Ciechanowiecki (Prezes), Jan Badeni, Juliusz Ostrowski, Ferdynand Radziwiłł, Rafał Smorczewski, Tadeusz de Virion i Adam Zamoyski. Do Zarządu wybrano: Mikołaja Radziwiłła, Annę Branicką-Wolską, Marcina Libickiego, Stanisława Lubomirskiego, Tadeusza de Virion, Stanislawa Cieńskiego, Józefa Lubowieckiego i Aleksandra Taczanowskiego. 15 września 1997 r., Mikołaj Radziwiłł i Anna Branicka Wolska podpisali umowę kupna nieruchomości, przy ul. Królowej Aldony 13 w Warszawie. W pierwszych latach zajmowano sie pomocą rodzinom wielodzietnym, rozdzielaniem darów zagranicznych (zwłaszcza leków, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu szpitalnego).
Od 1999 roku zaczęto nową działalność z inicjatywy Joanny Radziwiłłowej: pomoc dzieciom z rodzin z problemami (Dom Św. Mikołaja). W 2002 r. Joanna otworzyła Dom Małego Stasia i później Dom Piotra i Dom Pawła. Joanna Radziwiłłowa, z zaangażowaniem i oddaniem, prowadziła tą działalność aż do 2016 r. Przez te 17 lat. W 2016 r. odeszła z Fundacji, aby stworzyć Fundację Joanny Radziwiłł – Opiekuńcze Skrzydła, kontynuując swoją działalność.
W 2017 r. Fundacja Świętego Jana Jerozolimskiego zmieniła swój obszar aktywności i  działa na rzecz osób starszych, najuboższych i niepełnosprawnych.

W marcu 2017 Fundacja otworzyła Klub Seniora dla osób starszych i samotnych. Prowadzi też „Kuchnię Świętego Jana” stworzoną przez Joannę Radziwiłłową, dla osób ubogich i bezdomnych. Pielgrzymka do Lourdes dla osób chorych i niepełnosprawnych, która zaczęła być organizowana w Londynie wiele lat temu, została włączona w zakres działania Fundacji. Niedawno Fundacja rozpoczęła nowa działalność: Maltański Ośrodek Pomocy Psychologicznej . W jego ramach pracują wykwalifikowani psycholodzy i psychoterapeuci, pracujący w katolickim systemie wartości. Poradnia jest otwarta dla wszystkich,  potrzebujących.
Od 2017 r. Fundacja blisko współpracuje z Polskim Związkiem Kawalerów Maltańskich.

Możesz pomóc! Dokonaj wpłaty na konto Fundacji wpłać teraz