Działalność


Klub seniora – W naszym domu spotkań nikt nie jest sam. Każdy człowiek jest dla nas ważny.

 

Nasza misja to działanie
z sercem,
dla dobra
naszych przyjaciół – Seniorów.

 

„Każdy z nas, jeśli będzie mu dane, prędzej czy później, zostanie seniorem”

Zdajemy sobie sprawę z problemów osób starszych. Pragniemy, aby spotkania w Klubie, przynosiły Seniorom radość, poczucie bliskości, wsparcie duchowe. Podczas spotkań proponujemy aktywności, które zaspokajają potrzeby i korzystnie wpływają na samopoczucie.

Jesień życia ma wiele swoich pięknych stron – mniej zajęć, możliwość zwolnienia tempa, mądrość życiowa, korzystanie z dorobku doświadczeń, więcej czasu dla bliskich, skupienie na realizacji potrzeb duchowych itp.

Jednocześnie wielu seniorów zmaga się, na co dzień,  z poważnymi trudnościami i wyzwaniami. Oto najczęstsze z nich:

 • Problemy zdrowotne, którym często towarzyszy ból, obniżony nastrój i ograniczenie aktywności ruchowej. Pojawiają się trudności w wykonywaniu codziennych czynności.
 • Problemy finansowe. Przejście na emeryturę często wiąże się z obniżeniem dochodów oraz poziomu życia.
 • Osamotnienie – układ nerwowy reaguje na nie, podobnie jak na ból fizyczny, co wpływa na pogorszenie się stanu psychicznego i fizycznego. Nawet jeśli seniorzy mają rodziny, które się o nich troszczą, to są to osoby aktywne zawodowo, mające dzieci, zabiegane. Brak codziennych kontaktów z drugim człowiekiem może być przyczyną obniżonego nastroju, poczucia bycia niepotrzebnym, czy nawet depresji.
 • Poczucie bycia wyobcowanym, odsuniętym, niemal niewidzialnym. Tempo życia, rozwój technologii i szybko zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że seniorzy mają trudność z załatwianiem spraw codziennych, zrozumieniem coraz bardziej złożonej rzeczywistości, a nawet z porozumieniem się z otoczeniem. To zjawisko powoduje poczucie bycia odsuniętym od głównego nurtu życia i wyobcowanie.
 • Wysoki poziom niepokoju. Seniorzy, ze względu na np. swój stan zdrowia, osamotnienie,  i inne czynniki, czują się niepewnie. Im częściej się martwią, czy skupiają na negatywach, tym system nerwowy bardziej uwrażliwia się na poczucie niepokoju. Wtedy nawet drobne wydarzenia czy np. informacje w mediach, mogą wywołać długotrwały stres, który wpływa niekorzystnie na zdrowie psychiczne i fizyczne.
 • Obniżenie nastroju i niekorzystne stany emocjonalne – Częstym zjawiskiem w grupie seniorów są:  smutek, zmęczenie, brak nadziei na przyszłość oraz drażliwość.
 • Obniżona sprawność umysłu – przychodzi z wiekiem, ale odpowiednie zajęcia mogą spowolnić ten proces.
 • Zmniejszona aktywność fizyczna. Wszyscy wiemy jak ważny jest dla naszego ciała i głowy ruch. Niestety osoby starsze potrzebują dużo więcej motywacji, aby pomimo np. bólu czy obawy przed urazem, regularnie się ruszać.

Według naukowców o prawidłowej adaptacji do starości świadczą: ”dobre zdrowie, bystrość umysłu, aktywność, szczerość w kontaktach z innymi, przyjazny stosunek do ludzi, zadowolenie z życia, szacunek do samego siebie, wysoki poziom moralności, pogodzenie się ze starością i brakiem możliwości uniknięcia śmierci, poczucie zadowolenia ze swojego bytu, poczucie bezpieczeństwa”. Złe przystosowanie do starości objawia się: „wrogością, występowaniem lęków, konfliktowością, izolacją, poczuciem winy, zależnością od innych, obawą przed ludźmi, apatią, skłonnością do stanów depresyjnych”. Podejście do starości w dużej mierze warunkują: sytuacja życiowa, materialna, rodzinna, aktywność intelektualna i fizyczna, aktywność edukacyjna, kulturalna, poziom intelektualny, cechy charakteru, zainteresowania, potrzeby, zachowanie i styl życia, pełnione role społeczne oraz postawy wobec starości – niezwykle istotna jest akceptacja procesu starzenia się.

Amerykański gerontolog Clark Tibbitis stworzył 

klasyfikację potrzeb seniorów:

 1. Potrzeba wykonywania społecznie użytecznych działań.
 2. Potrzeba wykorzystywania czasu wolnego w satysfakcjonujący sposób.
 3. Potrzeba bycia uznanym za część społeczeństwa, społeczności i grupy oraz odgrywania w nich określonej roli.
 4. Potrzeba uznania jako jednostki ludzkiej.
 5. Potrzeba utrzymywania normalnych kontaktów towarzyskich.
 6. Potrzeba stwarzania okazji dla doznań i auto-ekspresji.
 7. Potrzeba ochrony zdrowia i dostępu do opieki społecznej.
 8. Potrzeba odpowiednio ustalonego trybu życia i utrzymania stosunków z rodziną.
 9. Potrzeba odpowiedniej stymulacji umysłowej i psychicznej.
 10. Potrzeba duchowej satysfakcji.

Niezaspokojenie potrzeb może prowadzić może do poczucia bezsensowności, chwiejności emocjonalnej, zaburzeń snu czy depresji.

W naszym Klubie pragniemy wspierać Seniorów w radzeniu sobie z trudnościami i problemami podeszłego wieku. Wierzymy, że dzięki organizowanym zajęciom oraz serdecznej atmosferze możemy realnie wpływać na zmniejszenie negatywnych aspektów starzenia się. 

 

Klub Seniora mieści się przy ul. Królowej Aldony 13, w sercu Saskiej Kępy, otoczony dużym ogrodem.

Poza opiekunem merytorycznym, nasz Klub jest prowadzony w 100% przez Wolontariuszy i jak dotąd, nie pobiera dotacji z funduszy miejskich czy rządowych. Utrzymujemy się wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu osób prywatnych i firm.

Klub Seniora działa

we wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.00 – 14.00 oraz w środy od 12.00 – 15.00.

Otwiera swoje gościnne progi dla seniorów z Saskiej Kępy i okolic. Jest prowadzony przez doświadczonych wolontariuszy. Stanowi on miejsce spotkań dla ok. 30 seniorów, w którym mogą ciekawie spędzić czas, porozmawiać w miłym towarzystwie, zdobywać wiedzę i umiejętności, dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami i zjeść zdrowy posiłek.

W naszym ośrodku i dużym ogrodzie –   każdego przyjmujemy z otwartym sercem. 

Ramowy plan zajęć:

 • 11.00 – 11.30     :Rozmowy przy herbacie – inwestujemy w relacje,
 • 11.30                   :W górę serca – chwila modlitwy i refleksji – inwestujemy w ducha,
 • 12.00 – 12.15    :Czas na gimnastykę – inwestujemy w ciało,
 • 12.15 – 13.30      :Zajęcia (zajęcia plastyczne, gry, zabawy, zajęcia psychologiczne itp) – odstesowujemy się, ćwiczymy mózg, uczymy się nowych umiejętności, dbamy o psychikę, wzmacniamy relacje,
 • 13.30 – 14.00     :Posiłek – inwestujemy w zdrowie.

Opiekunem merytorycznym Klubu jest Dyrektor Fundacji,  Anna Andrzejewska.

W obecnej chwili prowadzimy zajęcia w oparciu o umiejętności i kompetencje Wolontariuszy, Seniorów i opiekuna merytorycznego oraz organizujemy częste wycieczki.

Nasi Cudowni Wolontariusze. Jak mówią czasem o nich Seniorzy „nasze Anioły”:

 • Irena Bylicka
 • Zofia Bocheńska
 • Tessa Capponi-Borawska
 • Andrzej Potworowski
 • Maria Helena Zamoyska
 • Magda Jeleńska
 • Anna Rościszewska
 • Anna Jełowicka
 • Anna Górska
 • Maciej Zamoyski

NASZE PLANY

Mamy wiele planów na przyszłość. Choć, na ten moment są w sferze marzeń, to wierzymy, że z pomocą naszych darczyńców i wolontariuszy, niedługo uda nam się wprowadzić je w życie:

 • Planujemy, aby zajęcia dla Seniorów odbywały się również w poniedziałki (do tego potrzebujemy więcej wolontariuszy).
 • Chcemy wprowadzić regularne zajęcia rehabilitacyjne (do tego potrzebujemy albo zastrzyku finansowego, albo eksperta-wolontariusza). Ćwiczenia poprawią kondycję naszych podopiecznych i pozwolą im dłużej pozostać w dobrej formie.
 • Planujemy poszerzyć ofertę zajęć w Klubie. Myślimy o zajęciach śpiewu oraz tańca – te aktywności przynoszą wiele korzyści dla ciała i psychiki (tu nasze potrzeby tak jak powyżej).
 • Marzymy, aby nasi Seniorzy mieli też więcej zajęć manualnych i plastycznych. Takie zajęcia przynoszą dużo satysfakcji, relaksują i aktywizują mózg ( Tu również potrzeba nam dofinansowania lub chętnych praktyków).
 • Jesteśmy otwarci na prelekcje, wykłady czy zajęcia z zakresu kultury, sztuki, podróży, historii, poezji itp. (zapraszamy chętnych wolontariuszy, którzy zechcą podzielić się  z nami swoimi pasjami i wiedzą).

 
 
 

Pielgrzymka osób niepełnosprawnych – po siłę do życia.

 

Każdego roku w maju nasza Fundacja jest organizatorem pielgrzymki do Lourdes, we Francji. Uczestnikami jest osiem osób niepełnosprawnych.  W tym świętym miejscu, w Grocie Massabielle w 1858 roku ukazywała się Matka Boska. Od tego czasu, w tym cudownym miejscu, modli się wielu pielgrzymów z całego świata.

Dla naszych podopiecznych wyprawa jest bardzo ważna pod względem religijnym i duchowym, bardzo często stanowi również jedyną możliwość chwilowego opuszczenia domu. Wielu z naszych pielgrzymów wspomina wyjazd i pobyt w Lourdes jako podróż ich życia oraz spełnienie najskrytszych marzeń.

Naszym niepełnosprawnym podopiecznym, w czasie wyjazdu, towarzyszy grono wolontariuszy z Polski i Anglii. Znajomości oraz przyjaźnie, zawiązane w Lourdes, podtrzymywane są dzięki cyklicznie odbywającym się spotkaniom po pielgrzymkowym. Opiekunkami merytorycznymi Pielgrzymki są  Maria Helena Zamoyska i  Zofia Bocheńska.

 
 
 

Kuchnia Świętego Jana – wspólny stół.

 

Dwa razy w tygodniu: w  środy i soboty o godz. 11 otwiera swoje podwoje Kuchnia Świętego Jana. Jest to wyjątkowe miejsce. Przygotowywana jest pyszna domowa zupa dla  wszystkich potrzebujących – bezdomnych, ubogich, samotnych.

Kuchnia Św. Jana to jednak nie tylko miejsce przygotowywania i wydawanie obiadów, to także czas kameralnych rozmów, modlitwy i spotkań z  ubogimi  i samotnymi  osobami. Każdorazowo z naszej kuchni korzysta około 30 osób. 

Posiłki są wydawane przez Wolontariuszy:

 • Zofię Bocheńską,
 • Agnieszkę Dymecką-Michalska,
 • Rafała Krajewskiego,
 • Kazimierza Górskiego,
 • Mariannę Górską,
 • Jadwigę Bocheńską,
 • i wiele innych osób, które w miarę swoich możliwości, dołączają do grupy gotujących lub np. przygotowują ciasto w domu i przekazują je do rozdania dla naszych podopiecznych.

 
 
 

Opłatek Maltański – dzielimy się z sercem.

 

To coroczna, ogólnopolska akcja charytatywna, organizowana od 2002 roku, której głównym organizatorem jest Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich, a nasza fundacja wspiera tę akcję, włączając się w prace przygotowawcze i organizacyjne.

Ideą tej ogólnopolskiej akcji jest organizacja, we współpracy z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, wieczerzy wigilijnej oraz wsparcie materialne i duchowe osób zaproszonych, tzn. ubogich rodzin wielodzietnych, dla których przygotowanie kolacji wigilijnej, zakup prezentów dla dzieci, nie są możliwe; ubogich osób samotnych, niepełnosprawnych, dla których spotkanie z innymi ludźmi często stanowi rzadkość; a może być źródłem siły i radości. Zaproszenie na Wigilię daje namiastkę Świąt osobom, których nie stać na dodatkowe wydatki. Dzielenie się opłatkiem ma wymiar symboliczny – przypomina o pojednaniu, przyjaźni i miłości bliźniego. Inicjatorzy akcji starają się urzeczywistnić przesłanie płynące z tradycji opłatka
– ofiarować siebie innym: swój czas, swoje serce, swoje możliwości.

Oczywiście działania organizatorów nie byłyby możliwe bez wsparcia i pomocy wielu sponsorów i darczyńców. To dzięki nim – ludziom dobrej woli i wielkiego serca – możemy sprawić, że Ci, dla których los nie był łaskawy choć przez chwilę w czasie świątecznego spotkania będą szczęśliwi.

Opłatek Maltański jest organizowany wyłącznie siłami Wolontariuszy (oprócz koordynatora).  Pomagają oni przy pozyskiwaniu darów rzeczowych, pakowaniu paczek prezentowych oraz wspólnie z kawalerami
i damami maltańskimi posługują do stołów w trakcie kolacji wigilijnej.

Wieczerza wigilijna jest uświetniona krótkim koncertem kolęd oraz wizytą Mikołaja, który rozdaje imienne paczki z prezentami dla dzieci.

Patronat honorowy nad Opłatkiem Maltańskim w Warszawie obejmie JEm ks. Kazimierz Kardynał Nycz. Celem Opłatka jest materialne wsparcie osób potrzebujących (paczki żywnościowe, prezenty dla dzieci, kolacja wigilijna), ale także wsparcie duchowe (wspólnota świątecznego stołu, spotkanie innych osób). Najważniejszą korzyścią wynikającą z organizacji OPŁATKA MALTAŃSKIEGO jest oczywiście uhonorowanie zaproszonych gości, obdarowanie ich prezentami materialnymi, ale także, a może przede wszystkim, ofiarowanie wszystkim tym osobom czasu, serca
i zainteresowania ich losem.

Szczegółowe informacje na temat organizacji OPŁATKA MALTAŃSKIEGO, zdjęcia i filmy 
z poprzednich lat znajdują się tutaj

 
 
 

Maltański Ośrodek Pomocy Psychologicznej

 

 

Prowadzimy psychoterapię osób, które zmagają się z lękiem, depresją, objawami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania, doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego stresu lub wypalenia, utrzymujących się trudnych emocji, mają trudności w relacjach, borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości, poszukują sensu życia i własnej tożsamości, doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego, wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej, są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.

 

W pracy psychoterapeutycznej kierujemy się zintegrowanym podejściem do osoby, co dotyczy wzajemnego przenikania się poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego, społecznego i duchowego. Opieramy się na założeniach antropologii chrześcijańskiej (personalizmie) odwołując się do wolności i godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, świadomej, rozumnej, ale i uwarunkowanej kontekstem zarówno psychicznym, biologicznym jak i społecznym. Podejście to zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, które nie są w sprzeczności z chrześcijańską wizją człowieka. Czerpiemy z następujących podejść: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, egzystencjalno-humanistycznego, analizy transakcyjnej, systemowej terapii rodzin, terapii schematów oraz terapii Gestalt. Nasi terapeuci są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Zakładając wpływ sfery duchowej na funkcjonowanie psychiczne, wyraźnie oddzielamy profesjonalną pracę psychoterapeutyczną od adekwatnej pomocy duchowej.

 

Prowadzimy konsultacje psychologiczne, długo- i krótkoterminową terapię indywidualną, spotkania wspierające, oraz warsztaty rozwojowe. Współpracujemy z osobami duchownymi (kierownikami duchowymi, egzorcystami, spowiednikami) oraz Domami Miłosierdzia, w których osoby zmagające się z wewnętrznymi trudnościami natury duchowej mogą przejść modlitwę uwolnienia według modelu 5 kluczy Neala Lozano http://www.dom.jezuici.pl/

 
 

ZESPÓŁ

Joanna Olszyńska, psychoterapeuta

Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie oraz filologii angielskiej UAM w Poznaniu. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu psychoterapii. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (psychiatryczny oddział dzienny), w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (psychiatryczny oddział zamknięty i dzienny) oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Integra w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, które reprezentuje w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integratywnej (EAIP). Prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, program pracy z barierą językową i warsztaty grupowe, pracuje również w języku angielskim. Pracuje pod stałą superwizją.
 

OFERTA POMOCY

Zapraszamy na wstępną pierwszą konsultację. Jest to spotkanie, które ma na celu zorientowanie się w sytuacji problemowej oraz znalezienie odpowiednich form pomocy, czy to psychologicznej czy duchowej. Pomoc psychologiczna jest odpłatna. Dzięki funduszom Fundacji św. Jana Jerozolimskiego istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do psychoterapii indywidualnej.

 

Aktualne propozycje
 

 • Bariera Językowa, indywidualna praca terapeutyczna
 • PROWADZI: Joanna Olszyńska

   

  JEST to cykl indywidualnych, cotygodniowych spotkań z terapeutą-filologiem, propozycja dla osób, które chciałyby rozprawić się z uwierającą im barierą językową i chcących zacząć posługiwać się swobodniej językiem obcym. Oferta również obcokrajowców mieszkających w Polsce, posługujących się językiem angielskim.

   

  PROCES usuwania bariery językowej dokonuje się w oparciu o analizę indywidualnych doświadczeń – obecnych i przeszłych, przekonań, potrzeb i wartości danej osoby. Ponieważ nasze umiejętności językowe uzależnione są w dużym stopniu od naszych rozmaitych życiowych przeżyć, przekonań i potrzeb, ich analiza może wykraczać poza obszar stricte językowy. Tu jednak zawsze zajmujemy się nimi w określonym celu, tj. przezwyciężenia bariery językowej i uwolnienia potencjału w tym obszarze.

   

  BIORĄC UDZIAŁ w cyklu proponowanych spotkań możesz:

   

  • poznać prawdziwy korzeń swoich trudności językowych i przejąć nad nim kontrolę
  • zamknąć w przeszłości swoje negatywne doświadczenia i skojarzenia z nauką oraz j. obcym
  • osiągnąć większą swobodę w komunikacji
  • poznać swój indywidualny styl uczenia się
  • poznać przydatne strategie komunikacyjne
  • zacząć cieszyć się z posługiwania się obym językiem obcym

   

  KONTAKT

  Informacje i zapisy poradniadm@gmail.com

  Możesz pomóc! Dokonaj wpłaty na konto Fundacji wpłać teraz