O nas


Prowadzimy psychoterapię osób, które zmagają się z lękiem, depresją, objawami psychosomatycznymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, doświadczają kryzysu, konfliktów wewnętrznych, silnego stresu lub wypalenia, utrzymujących się trudnych emocji, mają trudności w relacjach, borykają się z trudnościami wynikającymi z obniżonego poczucia własnej wartości, poszukują sensu życia i własnej tożsamości, doświadczyły zaniedbania lub straty kogoś bliskiego, wychowały się w rodzinie dysfunkcyjnej, są niezadowolone z jakości swojego życia, chcą je uporządkować oraz szukają dalszych dróg swojego rozwoju.

W pracy psychoterapeutycznej kierujemy się zintegrowanym podejściem do osoby, co dotyczy wzajemnego przenikania się poziomów: emocjonalnego, poznawczego, wolitywnego, behawioralnego, biologicznego, społecznego i duchowego. Opieramy się na założeniach antropologii chrześcijańskiej (personalizmie) odwołując się do wolności i godności osoby ludzkiej, stworzonej na obraz Boga, świadomej, rozumnej, ale i uwarunkowanej kontekstem zarówno psychicznym, biologicznym jak i społecznym. Podejście to zakłada świadome i adekwatne do konkretnego problemu pacjenta korzystanie z dorobku różnych szkół psychoterapeutycznych, które nie są w sprzeczności z chrześcijańską wizją człowieka. Czerpiemy z następujących podejść: psychodynamicznego, poznawczo-behawioralnego, egzystencjalno-humanistycznego, logoterapii, analizy transakcyjnej, systemowej terapii rodzin, terapii schematów oraz terapii Gestalt. Nasi terapeuci są członkami Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Zakładając wpływ sfery duchowej na funkcjonowanie psychiczne, wyraźnie oddzielamy profesjonalną pracę psychoterapeutyczną od adekwatnej pomocy duchowej.

Prowadzimy konsultacje psychologiczne, długo- i krótkoterminową terapię indywidualną, spotkania wspierające, psychoterapię grupową oraz warsztaty rozwojowe. Współpracujemy z osobami duchownymi (kierownikami duchowymi, egzorcystami, spowiednikami) oraz Domami Miłosierdzia, w których osoby zmagające się z wewnętrznymi trudnościami natury duchowej mogą przejść modlitwę uwolnienia według modelu 5 kluczy Neala Lozano http://www.dom.jezuici.pl/

ZESPÓŁ

Joanna Olszyńska, psychoterapeuta
Absolwentka 4-letniego Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie oraz filologii angielskiej UAM w Poznaniu. Ukończyła liczne szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu psychoterapii. Doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne zdobywała w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (psychiatryczny oddział dzienny), w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (psychiatryczny oddział zamknięty i dzienny) oraz w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Integra w Warszawie. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, które reprezentuje w Europejskim Stowarzyszeniu Psychoterapii Integratywnej (EAIP). Prowadzi: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, program pracy z barierą językową i warsztaty grupowe, pracuje również w języku angielskim. Pracuje pod stałą superwizją.

Krzysztof Michalak, psycholog, psychoterapeuta
Absolwent kierunku Psychologia i Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył 4-letnie szkolenie Studium Psychoterapii w SPCh. Obecnie w trakcie 4-letniego kursu Psychoterapia Par i Rodzin w ośrodku Psyche Plus w Warszawie. Członek Zarządu Głównego SPCh. Doświadczenie: Szpital Wolski na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Tworkach – Psychiatryczny Oddział Dzienny, Instytut Kardiologii w Aninie, Zespół Pedagogów Dezyderia, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Fundacja Wsparcia Zdrowia Psychicznego Clinica Animae, Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL. Prowadzi: konsultacje psychologiczne, diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową, psychoterapię par i warsztaty grupowe. Pracuje pod stałą superwizją.

Ilona Przeciszewska, psycholog, coach, trener
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Szkołę Coachingu Chrześcijańskiego w ramach Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Kurs Umiejętności Trenerskich na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studium Biblijne w ramach Apostolskiego Ruchu Wiary. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu coachingu oraz warsztatów rozwojowych opartych na fundamencie wartości chrześcijańskich. W ramach prowadzonych szkoleń wykorzystuje metody pracy z ciałem bazując na kilkunastoletnim doświadczeniu tancerki w teatrze tańca oraz wiedzy wyniesionej z ukończonego Kursu Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Prowadzi: konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par, coaching oraz warsztaty i grupy rozwojowe.

Michał Przeciszewski, fizjoterapeuta
Absolwent Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, trener pływania. Ukończył podyplomowe szkolenia z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej oraz Terapii Powięziowej. Właściciel firmy Przeciszewscy fizjo-sport świadczącej usługi z zakresu rehabilitacji medycznej. (www.przeciszewscyfizjosport.com) Prowadzi: warsztaty grupowe.

OFERTA POMOCY

Zapraszamy na wstępną bezpłatną pierwszą konsultację. Jest to spotkanie, które ma na celu zorientowanie się w sytuacji problemowej oraz znalezienie odpowiednich form pomocy, czy to psychologicznej czy duchowej. Dalsza pomoc psychologiczna jest odpłatna. Dzięki funduszom Fundacji św. Jana Jerozolimskiego istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do psychoterapii indywidualnej.

Aktualne propozycje
• Wreszcie żyć, 12 kroków ku pełni życia, warsztaty
PROWADZĄ: Krzysztof Michalak, Joanna Olszyńska

Program „12 kroków Wreszcie żyć” to program pracy psychologicznej i duchowej. Przeznaczony jest dla osób, które przeżywają różnego rodzaju trudności, kryzysy, pragną bardziej poznać siebie. Inspirowane programem 12 kroków AA, łączą rozwój duchowy i psychoedukację.

PRZYJDŹ JEŻELI:
• zadajesz sobie pytanie, czy w życiu nie chodzi o coś więcej niż tylko proste przeżycie i utrzymanie się na powierzchni
• odkrywasz, że wpadłeś w pułapkę szkodliwych wzorców zachowań
• doświadczasz niemocy wobec siebie i swoich przyzwyczajeń
• nie potrafisz stawiać granic
• pracujesz do wyczerpania
• nie potrafisz przyjąć pomocy
• czujesz się osamotniony
• chciałbyś uporządkować swoje życie w oparciu o refleksję psychologiczną i duchową
• bliska jest Ci chrześcijańska wizja człowieka i świata

Warsztaty przeznaczone są dla osób, które:
• czują pustkę, bliżej nieokreślony brak, nie potrafią odnaleźć sensu w życiu
• czują się samotne, nierozumiane, wyalienowane, czują głód relacji, chcą nawiązać nowe znajomości, dawać i czerpać wsparcie od innych
• chcą bliżej siebie poznać, zaprzyjaźnić się ze sobą, swoim ciałem, oraz odkryć swój potencjał
• chcą nauczyć się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i uczuć
• chcą przyjrzeć się swoim myślom, zachowaniom i uczuciom, które utrudniają kontakt ze sobą i innymi
• chcą nauczyć się twórczo kierować swoim życiem
• chcą poprawić swoje relacje z rodziną, przyjaciółmi i Bogiem

WARSZTATY OBEJMUJĄ:
• cotygodniowe spotkania w grupie
• pracę osobistą nad 12 krokami przy pomocy materiałów formacyjnych (w szczególności książki „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”)

Przed przyjęciem do grupy obowiązuje 30min bezpłatne spotkanie, które ma pomóc odpowiedzieć na pytanie czy ta grupa jest dla Ciebie. Koszt jednego spotkania grupowego – 50zł.

• Zrzuć pancerz! warsztat pracy z ciałem
PROWADZĄ: Ilona Przeciszewska, Michał Przeciszewski

Czy odczuwasz stałe zmęczenie, napięcie i dyskomfort w ciele? Trudno jest Ci się rozluźnić po sytuacjach stresujących? Często czujesz na koniec dnia ból pleców, karku, głowy? Pragniesz ulżyć swojemu ciału, ale nie wiesz jak? Przyjdź na warsztat!

W pierwszej części spotkania powiemy kilka słów o napięciach w ciele – czym one są i jak powstają. Następnie przejdziemy do praktyki – pokażemy Ci pomocne techniki autorozluźniania spiętych i bolących tkanek różnych części ciała – lędźwi, karku, nóg, stóp czy też głowy. Nauczymy Cię również jak wykorzystać proste przyrządy, aby się rozluźnić m.in. roller, piłki tenisowe, kolce czy bańkę chińską. Będziesz mógł również doświadczyć tego jak podczas ruchu możesz pozbyć się napięć w swoim ciele. Zaproponujemy Ci ćwiczenia ruchowe, które pomogą Ci dotrzeć do źródła napięcia – do tego co przeżywasz, a co zostało stłumione. Nazwanie uczuć płynących z poruszającego się ciała pozwoli Ci na odzyskanie spokoju, przyniesie długo oczekiwaną ulgę.

Będziemy pracować metodą improwizacji zadaniowej. Bardzo prosimy o zabranie ze sobą luźnych strojów i grubych skarpetek. Warsztat się odbywa się przy zapisie minimum 8 osób Termin warsztatu zostanie wyznaczony po zebraniu się odpowiedniej ilości uczestników. Czas trwania 3h w godzinach popołudniowych od 18:00 do 21:00. Koszt spotkania – 80 zł.

• Leczenie niepłodności, wsparcie psychologiczne
PROWADZI: Ilona Przeciszewska
Leczenie niepłodności to długotrwały i bolesny proces dla obojga partnerów. Kosztuje on sporo energii emocjonalnej. Pojawia się wiele nieprzyjemnych uczuć, które mogą utrudniać funkcjonowanie w pracy, bycie w relacji z partnerem, rodziną czy przyjaciółmi. Sytuacja starania się o dziecko może powodować poczucie osamotnienia i izolacji. Otoczenie może nie rozumieć specyfiki trudności i wyzwań z tym związanych. Niełatwo poradzić sobie ze społeczną presją dotyczącą posiadania dzieci.

Konsultacje psychologiczne (indywidualne oraz dla par) są szansą na zrozumienie tego, co obecnie dzieje się w waszym życiu. Przede wszystkim będzie to okazja na uporządkowanie własnych przeżyć, uwolnienie się od lęku, depresji, odzyskanie sprawczości i życiowej siły. Poprawa emocjonalnego funkcjonowania może mieć kluczowe znaczenie w leczeniu niepłodności.

• Bariera Językowa, indywidualna praca terapeutyczna
PROWADZI: Joanna Olszyńska

JEST to cykl indywidualnych, cotygodniowych spotkań z terapeutą-filologiem, propozycja dla osób, które chciałyby rozprawić się z uwierającą im barierą językową i chcących zacząć posługiwać się swobodniej językiem obcym. Oferta również obcokrajowców mieszkających w Polsce, posługujących się językiem angielskim.

PROCES usuwania bariery językowej dokonuje się w oparciu o analizę indywidualnych doświadczeń – obecnych i przeszłych, przekonań, potrzeb i wartości danej osoby. Ponieważ nasze umiejętności językowe uzależnione są w dużym stopniu od naszych rozmaitych życiowych przeżyć, przekonań i potrzeb, ich analiza może wykraczać poza obszar stricte językowy. Tu jednak zawsze zajmujemy się nimi w określonym celu, tj. przezwyciężenia bariery językowej i uwolnienia potencjału w tym obszarze.

BIORĄC UDZIAŁ w cyklu proponowanych spotkań możesz:

• poznać prawdziwy korzeń swoich trudności językowych i przejąć nad nim kontrolę
• zamknąć w przeszłości swoje negatywne doświadczenia i skojarzenia z nauką oraz j. obcym
• osiągnąć większą swobodę w komunikacji
• poznać swój indywidualny styl uczenia się
• poznać przydatne strategie komunikacyjne
• zacząć cieszyć się z posługiwania się obym językiem obcym
 

CENNIK

• psychoterapia indywidualna: 100zł/50min
• psychoterapia w j. angielskim: 150zł/50min
• bariera językowa: 120zł/50min
• wsparcie psychologiczne w leczeniu niepłodności: 90zł/50min/indyw. 150zł/90min/para
• coaching: 120zł/60min, 150zł/90min
• warsztaty grupowe: w zależności od formy i czasu trwania

KONTAKT
Informacje i zapisy tel. 501 549 476
e-mail: psychoterapia@fundacjaswjana.pl

Możesz pomóc! Dokonaj wpłaty na konto Fundacji wpłać teraz