Zespół

Dzieła Fundacji realizuje zespół wolontariuszy, kierowany przez Dyrektorkę Fundacji – Dorotę Haponik.

Pani Dorota Haponik ukończyła Liceum Medyczne im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku,studia na Wydziale Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia w zakresie terapii przez sztukę w Pedagogium – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Podyplomowe Studium Teologii na UKSW.

Zawodowe doświadczenie zdobywała przez 3 lata pracy w szpitalu jako pielęgniarka, 2 lata pracy jako wychowawca z dziećmi i młodzieżą, kierownik świetlicy środowiskowej oraz kierownik kolonii letnich Caritas, a ostatnio przez 10 lat pracy z seniorami jako kierownik Domu Dziennego Pobytu Caritas.