Wstęp

Fundacja św. Jana Jerozolimskiego jest organizacją katolicką utworzoną w 1990 roku dla rozwoju dzieł maltańskich w Polsce. Raz w roku organizujemy pielgrzymkę dla osób niepełnosprawnych do Lourdes. Wydajemy gorące posiłki potrzebującym. Przez 25 lat prowadziliśmy dwa dzienne domy dla dzieci i młodzieży. Wzrost pomocy państwa dla rodzin z dziećmi od 2016 roku przesunął priorytety na działania na rzecz seniorów. Prowadzimy Klub Seniora, uruchamiamy pomoc domową.

Naszym Patronem jest Św. Jan z Aleksandrii, żyjący w VII wieku n.e. Św. Jan pochodził z wybitnej  rodziny cypryjskiej. Po stracie  żony i dzieci podczas zarazy, rozdał swój majątek ubogim i został pustelnikiem. Pomimo, że był człowiekiem świeckim został wybrany na Patriarchę Alexandrii. Swoje życie poświęcił ubogim, chorym i bezdomnym. Ze względu na swoje oddanie potrzebującym uzyskał  przydomek Św. Jana Jałmużnika oraz został patronem ubogich  i tych, którzy im służą.