Rada i Zarząd

Rada Fundacji

Tessa Capponi – Borawska – Prezydent Rady

Członkowie Rady:

Jerzy Baehr
Gabriela Bogusławska
Jan Rościszewski
Marcin Świerad
Maria Helena Zamoyska
Adam Zamoyski

Zarząd Fundacji

Maxymilian Bylicki – Prezes Zarządu

Członkowie Zarządu 

Zofia Bocheńska
Józef Puzyna