Nagrody i Wyróżnienia

Za pracę na rzecz dzieci i młodzieży otrzymaliśmy wiele miłych i zaszczytnych nagród oraz wyróżnień  m.in. od:
•    Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
•    Burmistrza Dzielnicy  Praga Południe,
•    UNICEF
•    Nagrodę im. Brata Alberta,
•    Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej