Nagroda im Św. Jana

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Nagrody im. Św. Jana . Na zgłoszenia kandydatów do nagrody czekamy do 15 listopada 2014 roku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na formularzu aplikacyjnym wraz z listem rekomendacyjnym na adres: Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego, 03-928 Warszawa, ul. Królowej Aldony 13 z dopiskiem: Nagroda im. Św. Jana

Dokumentu do pobrania: Formularz, Regulamin

Nagroda im. Św. Jana przyznawana jest corocznie za realizację wybitnych przedsięwzięć o charakterze społecznym na rzecz Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego a także innych organizacji Pro publico bono, grup społecznych oraz osób indywidualnych, które przyczyniają się do trwałych zmian w zakresie wyrównania szans społecznych, integracji społecznej, poprawy jakości życia oraz zdrowia.

Nagroda im. Św. Jana może być przyznana: osobie indywidualnej, stowarzyszeniu, fundacji, firmie komercyjnej, instytucji o zasięgu samorządowym, krajowym lub międzynarodowym.

Kandydaci do nagrody im. Św. Jana mogą być zgłaszani przez: organizacje społeczne, organizacje samorządowe, firmy komercyjne oraz osoby indywidualne.

Laureaci nagrody im. Św. Jana wybierani są przez Kapitułę Honorową.

Skład Honorowej Kapituły Nagrody im. Św. Jana:

Pan Piotr Adamczyk
Pani Janina Ligner Żeromska
Pani Ilona Łepkowska
Pani Joanna Radziwiłł
Prof. Jerzy Woy- Wojciechowski