Wielka sztuka dla małych ludzi

Program Wielka Sztuka dla Małych Ludzi skierowany jest do firm , które chciałyby wspierać dzieci i młodzież w dziedzinie Kultura i Sztuka. Firma  wyrażająca chęć współpracy partnerskiej deklaruje comiesięczną wpłatę w wysokości 800 zł/miesiąc na konto Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego
nr.  20 11602202 00000000 28039652 przez jeden rok.

Program Wielka Sztuka dla Małych Ludzi działa od września 2015 roku.

Istotą Programu „Wielka Sztuka dla Małych Ludzi „jest organizowanie dla podopiecznych dzieci i młodzieży całorocznego cyklu spotkań zapraszającego do otwartości na rożne działania artystyczne, takie jak : muzyka, taniec, malarstwo, grafika, projektowanie i inne, czyli wsłuchujemy się w potrzeby dzieci. Dzięki relacji komunikacyjnej: dziecko -dorosły, dorosły- dziecko, dziecko z dzieckiem, uczestnicy będą zapraszani do porozumiewania się w różny sposób:  bez słów – językiem ciała,  językiem wizualnym, gestami, mimiką twarzy, dotykiem, znakami plastycznymi, malowaniem na papierze, malowaniem na ciele…
Zajęcia będą organizowane w grupie, ale będą miały również charakter indywidualny, czyli w relacji dziecko-prowadzący.