PROMOTOR DZIECI 7 +

Program PROMOTOR DZIECI 7+, skierowany jest do firm , które chciałyby wspierać dzieci i młodzież. Firma  wyrażająca chęć współpracy partnerskiej deklaruje comiesięczną wpłatę w wysokości 3.000 zł/miesiąc na konto Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego nr.  20 11602202 00000000 28039652 przez jeden rok.

Program Promotor działa od lutego 2015 roku.

Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego od 1990 roku opiekuje się 34  dziećmi i młodzieżą wieku 6-19 lat pochodzącymi z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin, rodzin które potrzebują codziennej pomocy. Dzieci wraz z rodzicami zamieszkują najbiedniejsze i najbardziej zaniedbane rejony Warszawy: Praga, Targówek, Gocław.

489

 Dzieci i młodzież pozostając pod wieloletnią opieką Fundacji Św. Jana Jerozolimskiego, systematycznie uczestniczą w zajęciach kulturalno–edukacyjno- wychowawczych. Ciekawe zajęcia, domowa atmosfera, ciepło oraz poczucie bezpieczeństwa sprawiają, że dzieci nadrabiają zaległości rozwojowe, stają się ufne, otwarte, a co najważniejsze zaczynają wierzyć  w swoje możliwości,  marzyć i marzenia te realizować. Przez 3 lata Fundacja, wspólnie z dziećmi, prowadziła kawiarnię Aldona 13. oraz Sklep z Różnościami, dzięki czemu społeczność lokalna została zaproszona do pięknej współpracy. Fundacja Św. Jana Jerozolimskiego opiekuje się również osobami niepełnosprawnymi, od 25 lat organizując wyjazdy do Lourdes, we Francji oraz prowadzi Kuchnię Św. Jana dla dorosłych osób najbardziej potrzebujących pomocy.