Tomek

Aktualności

Jakkolwiek dzieci pozostają bliskie naszemu sercu, od 2017 roku postanowiliśmy skoncentrować się na pomocy osobom starszym, które potrzebują wsparcia. Dotyczy to w szczególności osób chorych, którym trudno wyjść z domu, samotnych, opuszczonych, głodnych, bezdomnych, a także wymagających wsparcia psychicznego. Udzielana pomoc ma różne formy:

  • Swoją działalność rozwija Kuchnia św. Jana.
  • Właśnie odbywa się doroczna pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Lourdes.
  • Od marca 2017 roku rozpoczął działalność Klub Seniora, w którym ok. 20-30 osób może się spotkać i ciekawie spędzić czas.
  • Zbieramy informacje o osobach na Saskiej Kępie i Pradze Południe, które potrzebują wsparcia w domu.
  • Przygotowujemy uruchomienie Katolickiej Poradni Psychologicznej.

Więcej o tych dziełach można się dowiedzieć w zakładce „O Fundacji”.